Informacje ogólne o ProfitBIP

System ProfitBIP działający w oparciu o nasze autorskie oprogramowanie umożliwia wprowadzanie oraz publikowanie informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619). System w pełni spełnia wymagania formalne oraz techniczne stawiane przez w/w akty prawne.

Szata graficzna systemu nie odbiega od standardów internetowej strony WWW, zachowując wszelkie właściwości stron wyświetlanych w przeglądarkach internetowych i została tak zaprojektowana by jej kolorystyka była spójna z charakterem strony.

W przypadku istniejących już internetowych stron WWW danej jednostki samorządowej system będzie funkcjonował jako odrębna strona, powiązana jednak ze stroną główną za pomocą linku - aktywnego odnośnika do strony samorządowej oraz do www.bip.gov.pl.

Oferujemy również stworzenie i obsługę strony WWW jednostki samorządowej, w przypadku gdyby takiej nie było, lub gdyby obecna strona nie spełniała stawianej jej wymogów.

Technologia

Oprogramowanie systemu ProfitBIP stworzone zostało na następującej platformie:
 • system operacyjny Debian GNU/Linux,
 • serwer WWW Apache,
 • baza danych MySQL.

Funkcjonalność

System dzieli się na dwie części:
 • część dostępną dla wszystkich internautów odwiedzających strony BIP, gdzie umieszczone są informacje wprowadzone przez Redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej,
 • część administracyjną, do której dostęp on-line mają tylko osoby uprawnione (Redaktorzy) do dokonywania zmian w treści Biuletynu (dostęp do części administracyjnej realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową przez podanie identyfikatora i hasła dostępu).

Osoba uprawniona posiada pełną kontrolę nad zawartością biuletynu, do której zobowiązuje Ustawa o dostępie do informacji publicznej, w szczególności:
 • ma pełny lub ograniczony zakres uprawnień do modyfikacji treści oraz budowy strony BIP w zależności od zakresu nadanych uprawnień przez administratora,
 • może dodawać, modyfikować oraz usuwać dodawanie treści,
 • może dodawać, usuwać załączniki w formie plików dostępnych dla odwiedzających,
 • może dodawać, usuwać zdjęcia w galerii,
 • może tworzyć, modyfikować strukturę strony BIP w zależności od potrzeb,
 • może tworzyć okresowe kopie wprowadzonych dokumentów i plików na własnym komputerze (samodzielny backup danych - TYLKO U NAS!).

Wszelkie modyfikacje w treści lub w strukturze strony BIP są automatycznie zapisywane w rejestrze zgodnie z ustawą.

Bezpieczeństwo

System ProfitBIP utrzymywany jest na serwerach wiodącego dostawcy hostingu mającego Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000. Wszystkie serwery zlokalizowane są w centrum danych należącym do CTO S.A.. Do internetu podłączone są niezależnymi łączami o przepustowości 1 Gbps do sieci ogólnopolskich dostawców Internetu, takich jak: ATMAN, CROWLEY, NASK, TASK (POL34). Dzięki zastosowaniu protokołu dynamicznego routingu BGP4 uzyskujemy optymalne trasy przesyłu danych, a przede wszystkim możliwość automatycznego przełączania ruchu w przypadku awarii któregoś z łączy, tak, aby nasze usługi były nieprzerwanie dostępne. Budynek zasilany jest z dwóch niezależnych stacji transformatorowych. W przypadku awarii zasilania, automatycznie uruchamiany jest agregat prądotwórczy. Dodatkowo wszystkie urządzenia podłączone są do systemu podtrzymywania napięcia firmy APC. Pomieszczenia serwerowni chłodzone są przez nadmiarowy system klimatyzacji, a temperatura nieustanie monitorowana. Obiekt posiada całodobową fizyczną ochronę oraz wyposażony jest monitoring wideo i system kontroli dostępu.

Poniższy wykaz zabezpieczeń systemów komputerowych gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania oraz przesyłania danych na światowym poziomie.

Systemy operacyjne
Używane przez nas systemy operacyjne należą do rodziny unixów - systemów stworzonych i rozwijanych z myślą o pracy sieciowej. Charakteryzują się one dużą skalowalnością, wysoką stabilnością pracy, wysokim poziomem zabezpieczeń oraz doskonałą wydajnością.

Szyfrowanie
Technologie stosowane przez nas do szyfrowania połączeń to:

 • SSL - szyfrowanie poczty pobieranej (POP3, POP2 i IMAP), poczty wysyłanej (SMTP), szyfrowanie połączeń WWW.
 • TLS - szyfrowanie poczty przychodzącej (POP3,POP2 i IMAP) oraz wychodzącej (SMTP).
 • SSH - szyfrowanie zdalnej sesji.

Antywirus
Programy antywirusowe, które używamy pozwalają na eliminację złośliwego kodu z wiadomości email, zarówno ściąganych, jak i wysyłanych. Ponadto skanowane są zasoby znajdujące się na dyskach twardych.

Backup
Wszystkie dane znajdujące się pod naszą opieką poddawane są częstej, nie rzadziej niż raz na 24 godziny, archiwizacji. Powstałe kopie zapasowe przechowywane są na niezależnych nośnikach w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych.

Firewall
W celu zabezpieczenia serwerów przed niepowołanym dostępem z internetu stosujemy filtrowanie pod kątem występowania:

 • niepoprawnych pakietów,
 • zbyt dużych ilości pakietów wysyłanych w celu wywołania odmowy usługi (czyli ataku DoS),
 • pakietów przychodzących z adresów znanych jako niebezpieczne, itp.

Autoryzacja
Dostęp do każdej usługi, którą oferujemy (poza ogólnodostępnymi stronami WWW) poprzedzany jest autoryzacją użytkownika przez jego nazwę i hasło. Zapobiega to ingerowaniu niepowołanych osób w usługi świadczone konkretnym klientom.

Audyty bezpieczeństwa
Oprogramowanie, którego używamy, jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie ataku.

Upgrade
Wersje oprogramowania stwarzające powyższe sytuacje są zamieniane na takie, w których poprawiono błędy.

Telefon
+ 48 791 927 366
 Kontakt ‹ Mapa serwisu ‹